Život podle ostatních

Vrba pro tebe
Vrba pro tebe

Klára se snaží chovat tak, aby všichni kolem ní byli spokojení. Ale často něco poplete, zapomene, nestihne nebo nezvládne a okolí se zlobí. Připadá si neschopná, marná a k ničemu. Stále si něco vyčítá. A přitom se tolik snaží, dělá co může… A výsledkem je, že lidé okolo jsou nespokojení a naštvaní.

Jak je to možné?

Klára totiž zapomněla zařídit, aby se požadavky jejího okolí shodovaly. Proto,  když vyhoví jednomu, nutně zklame druhého. A to nechce. Snaží se, aby byli spokojeni všichni. Tak to poladí dalším ústupkem nebo slibem. A tak dále, až je ani neví jak a z dobré vůle zamotaná ve slibech, které nemůže nebo nestihne splnit. Lidé se pak zlobí a Klára si to opět vyčítá. Je to začarovaný kruh.

Není totiž možné, žít podle představ a očekávání druhých. Jak chcete, aby byl spokojený šéf, že práci obětujete vše a zároveň Váš syn, který chce, abyste viděla, jak mu to jde na tréninku? Manžel/ka ke své spokojenosti potřebuje trochu Vašeho času a energie aspoň sem tam o víkendu. Jak to ale udělat, když Vaše matka potřebuje, abyste jezdila na chalupu a tam ji pomáhala? 

Spokojená/ý musíte být především Vy. Nikdy se nezavděčíte všem lidem ve svém okolí. Přestaňte se obviňovat a vyčítat si nespokojenost druhých. Zkrátka jste si v tu chvíli vybrali vyhovět někomu jinému. Ideálně sobě :o)

© 2021VrbaProTebe  I  Made in Karlín  I  Marketing Studio  I  Ochrana osobních údajů