Řekni to papíru

Řekni To Papíru
Vrba pro tebe
Vrba pro tebe

Svěřit se může být někdy nebo pro někoho velmi obtížné. Bez ohledu na to oč jde, přináší ventilace trápení vždy úlevu a uvolnění. Pokud je pro člověka nepředstavitelné vypovídat se druhému člověku, může se zkusit svěřit papíru. I tento způsob přinese úlevu a má i další výhody. Při psaní si utřídí myšlenky, ke kterým se s odstupem času může vrátit, vytvořit si tak nadhled a odstup, situaci snáze vyhodnotit a případně s ní dál pracovat. Vypsat se z problémů bývá někdy i součástí psychoterapie, kdy si klient zaznamenává své pocity a těžkosti mezi jednotlivými sezeními a pak se k nim s terapeutem vrací. Jen je dobré své zápisky uložit na bezpečné místo, aby k nim nikdo neměl přístup. Pokud člověk cítí, že se potřebuje posunout dále a je na to připraven, může dát zápisky přečíst někomu, komu důvěřuje. A s ním pak svá trápení podrobněji rozebrat. Je to snažší než vyslovit ta slova nahlas a splní to tentýž účel.

© 2021VrbaProTebe  I  Made in Karlín  I  Marketing Studio  I  Ochrana osobních údajů